Citace #36

By | 25 ledna, 2023

*Opakuji… že veškerá moc je důvěra – že jsme zodpovědní za její výkon. Benj. Disraeli.

*Důvěřuj Bohu ve velké věci. S tvými pěti chleby a dvěma rybami ti ukáže způsob, jak nasytit tisíce. Horace Bushnell.

*Čím méně důvěřujete druhým, tím méně budete oklamáni. Rochefoucauld.

*Nerozdělené srdce, které uctívá samotného Boha a důvěřuje Mu, jak má, se povznese nad starost o pozemské potřeby. JC Geikie.

*Důvěřujte lidem a oni vám budou věrní; zacházejte s nimi hodně a budou se skvěle ukazovat. Emerson.

*Když věříme svému bratrovi, tomu, co jsme viděli, učíme se věřit Bohu, co jsme neviděli. James Freeman Clarke.

*Raději bych chodil ve tmě a držel se slibu od svého Boha, než abych věřil ve světlo nejjasnějšího dne, který kdy svítal. CH Spurgeon.

*Nevím, kam se Jeho ostrovy zvedají/Jejich zaoblené dlaně na obloze;/Vím jen, že se nemohu vznášet/Za Jeho láskou a péčí. Whittier.

*Ó svatá důvěra! Ó nekonečný smysl pro odpočinek!/Jako milovaný Jan/Položit hlavu na Spasitelovu hruď/A tak cestuj! Dlouhý společník

*Nedovolte, aby vás tituly pokrevnosti zradily do předpojaté důvěry; žádná krev, která by ve vašem chudém sídle nevyvolávala horečku nebo způsobovala konzumaci dříve, než je nejbližší vaší vlastní. F. Osborn.

*To, co se nám hodí, ztělesnění v kráse a úžasu, jací jsme, je veselost, odvaha a touha realizovat naše touhy. Nebude srdce, které dostalo tolik důvěry, moci, kterou žije? Emerson.

*Na všechny osoby, které mají jakoukoli část moci, by měla silně a strašně zapůsobit myšlenka, že jednají v důvěře a že se musí za své chování v této důvěře zodpovídat jedinému velkému Mistrovi, Autorovi a Zakladateli společnosti. Burke.

*Nevěřím tomu, že jsem svatý, ale že Kristus, protože byl nesvatý, za mě zemřel. Můj odpočinek je tady. CH Spurgeon.

*Ve své důvěře přicházíme k Bohu a ve chvíli, kdy Ho tak objímáme, když Mu odevzdáváme své úplné bytí a věčnost, zjistíme, že každá věc je proměněna. Je v nás život od Boha; otevírá se v nás jakési Kristovo vědomí, které svědčí s apoštolem, – Kristus žije ve mně. Horace Bushnell.

*Prosíme tě jen, abys dal Kristu to, co dáváš druhým, staré emoce, požehnané emoce, jejichž vykonávání přináší radost ze života zde dole, přenes se k Němu a spočiň bezpečně v Pánu. Víra je důvěra. Alexander Maclaren.

*Jak nerozumný je čistý akt víry v někoho, jako jsme my, když nemůžeme spočinout ve stejné víře v Boha. Richard Cecil.

*Je to pohled na Boha, který kompenzuje vše ostatní a umožňuje duši spočinout v Jeho lůně. Jak může dítě utěšit a uložit ho, když v noci křičí hrůzou a slyší zvuky, o kterých neví? Je to prostřednictvím filozofického vysvětlení, že zvuky vydávaly krysy v přepážce? Je to předáváním entomologických znalostí? Ne; je to skrze matku, která si vezme dítě na klín a sladce mu zpívá a kolébá s ním. A dítě nemyslí nic na vysvětlení, ale jen na matku. HW Beecher.

*Pravda a spravedlnost jsou neměnné zákony společenského řádu. Laplace.

*Pravda má tichou hruď. Shakespeare.

*Vyjádřením pravdy je jednoduchost. Seneca.

*Čím vznešenější je pravda nebo sentiment, tím méně důležitá je otázka autorství. Emerson.

*Pravda osvěcuje a dává radost, ne pro potěšení, že lidské duše jsou neoddělitelně drženy. Matthew Arnold.

*Kdybych držel všechnu pravdu v ruce, dal bych si pozor, abych ji otevřel mužům. Fontanely.

*Pravda nedělá na světě tolik užitku, jako její vzhled škodí. La Rochefoucauld.

*Opak toho, co se říká o lidech a věcech, je často pravdou. La Bruyere.

*Pravdu nelze pošpinit žádným vnějším dotykem jako sluneční paprsek. Milton.

*Pravda navždy na lešení; navždy špatně na trůnu. Lowell.

*Nejde jen o to, abychom se vyhnuli omylu, ale abychom dosáhli obrovského množství pravdy. Carlyle.

*Pravda někdy přijde neočekávaně k opatrnosti a někdy mluví na veřejnosti tak nevědomě jako ve snu. Landor.

*Největší pravdy jsou obvykle ty nejjednodušší. Mužské bylinky

*Nikdy bychom neměli zahodit bušl pravdy, protože náhodou obsahuje pár zrnek plev. Dean Stanley.

*Pravda nespočívá v extrémní přesnosti detailů; ale zprostředkovat skutečný dojem. Dean Alford.

*Zlaté paprsky pravdy a hedvábné provazy lásky, spojené dohromady, přitahují muže krásným násilím, ať chtějí nebo ne. Cudworth. Dej nám tu klidnou jistotu pravdy, tu blízkost k Tobě, to přesvědčení o realitě života příštího, který budeme potřebovat, aby nás přenesl přes těžkosti tohoto života. Beecher.

*Kdybych měl zařízení, bylo by to skutečné, skutečné jediné, ponechalo by to krásné a dobré, aby se věci potom dělaly co nejlépe. Sainte-Beuve.

*Nemusíte říkat celou pravdu, leda těm, kteří mají právo ji vědět; ale ať je všechno, co říkáš, pravda. Horace Mann.

*Čistota a svoboda mohou existovat pouze tehdy, když je člověk zcela pravdivý. Lež vždy trestá sama sebe. Auerbach.

*Nejužitečnější pravdy jsou ty nejjednodušší; a když se toho držíme, naše rozdíly nemohou stoupat vysoko. William Penn.

*Pravda může být natažena, ale nemůže být zlomena a vždy se povznese nad lží, jako to dělá olej nad vodou. Cervantes.

*Pravda nebude nikdy nudná pro toho, kdo cestuje v tajích přírody; není nic než lež, co nás požírá. Seneca.

*Pravda je drahokam nalezený ve velké hloubce; zatímco na povrchu tohoto světa jsou všechny věci váženy falešnou stupnicí zvyku. Byron.

*Obecná abstraktní pravda je nejcennější ze všech požehnání; bez toho je člověk slepý; je to oko rozumu. Rousseau.

*Velké pravdy vždy dlouho přebývají s malými menšinami a pravý Boží hlas je často ten, který vystupuje nad masy, ne ten, který následují. Francis Lieber.

*Pravda bere pečeť duší, které do ní vstupují. Ve vyprahlých duších je přísná a drsná, ale v láskyplných dispozicích se temperuje a změkčuje. Joubert.

*Pravda je jako perla: vlastní ji jen ten, kdo se ponořil do hlubin života a rozerval si ruce na skalách Času. Laboulaye.

*Zřídkakdy jsem poznal někoho, kdo se vzdal pravdy v maličkostech, komu by se dalo věřit v důležitých věcech. Paley.

*Největším přítelem pravdy je čas; jejím největším nepřítelem jsou předsudky; a jejím stálým společníkem je pokora. Colton.

* Člověk nemá o nic větší právo vyslovovat nepravdy ke svému opovržení než k vlastní chvále. Pravda je absolutní. Je to povinné za všech okolností a ve všech vztazích. Dr Kitto.

*Stěží lze očekávat, že se Pravda přizpůsobí pokřivené politice a mazaným sinusům světských záležitostí; protože pravda se pohybuje v přímých liniích stejně jako světlo. Colton.

*Pravda je předmětem našeho chápání, stejně jako naší vůle; a mysl se nemůže radovat ze lži o nic víc, než si vůle může vybrat zdánlivé zlo. Dryden.

*Oddejte se pravdě; bránit spravedlnost; radovat se z krásného. To, co k vám přijde včas, vám čas vezme; to, co je věčné, zůstane ve vašem srdci. Esaias Tegner.

*Cesta pravdy je jako velká cesta. Není těžké se v tom vyznat. Jediná škoda je, že to lidé nebudou hledat. Jděte domů a hledejte to. Mencius.

*Pravda je člověku příjemná. Mravní pravda je pak nejdokonalejší, když se jako krása bez argumentů chválí. Spravedlivý nejen dělá dobře, ale miluje dělat dobře. FW Newman.

*Největším pravdám se křivdí, nejsou-li spojeny s krásou, a nejjistěji a nejhlouběji se probojují do duše, když jsou oblečeny do tohoto svého přirozeného a vhodného oděvu. Channing.

*Zlaté paprsky pravdy a hedvábné provazy lásky, spojené dohromady, přitahují muže krásným násilím, ať chtějí nebo ne. Cudworth.

*Zajisté, pravda musí být namáhavá a smělá; ale ty nejsilnější věci nejsou vždy ty nejhlasitější, jak vidí každý, kdo srovnává nadávky s logikou. Chapin.

*Nevážte ani tak to, co lidé říkají, jako to, co dokazují; pamatujte, že pravda je prostá a nahá a nemusí být urážlivá, aby oblékla její krásu. Sir P. Sidney.

*Jak bylo jemně vyjádřeno, „Princip je vášeň pro pravdu.“ A jak říká raný a domácký spisovatel: „Pravdy, ve které věříme, jsou pilíři našeho světa.“ Bulwar-Lytton.

*Pravda ve vnitřních částech je síla, ne názor. George MacDonald.

*Existuje vnitřní stav srdce, který činí pravdu uvěřitelnou, jakmile je vyslovena. Některým mužům je to uvěřitelné kvůli tomu, jací jsou. Láska je věrohodná milujícímu srdci; čistota je věrohodná čisté mysli; život je věrohodný pro ducha, v němž život silně bije – pro ostatní lidi je to neuvěřitelné. FW Robertson.

*Rčení, že pravda vždy zvítězí nad pronásledováním, je jednou z těch příjemných lží, které si lidé navzájem opakují, dokud nepřejdou do všednosti, ale které všechna zkušenost vyvrací. J. Stuart Mill. (Svědek holocaustu!)

*Pravda se pohybuje dolů z výšin filozofie do nejskromnějších sfér života a nahoru od nejjednodušších vjemů neklidného intelektu k objevům, které téměř mění tvář světa. V každé fázi svého vývoje je důmyslný, bystrý, kreativní. Edward Everett.

*Pravda je počátkem každé dobré věci v nebi i na zemi; a ten, kdo chce být blažený a šťastný, musí být od prvního účastníka pravdy, aby mohl žít co nejdéle jako pravý člověk, protože pak mu lze věřit; ale tomu, kdo miluje dobrovolnou faleš, se nedá věřit, a kdo miluje nedobrovolnou faleš, je hlupák. Platón.

*Všechno, co se děje ve světě přírody a člověka – každá válka, každý mír, každý roh prosperity, každý roh protivenství, každé volby, každá smrt, každý život, každý úspěch a každý neúspěch, každá změna, veškerá trvalost, rozkládající se list, nevýslovná sláva hvězd – všechny věci mluví pravdu zamyšlené mysli. Rufus Choate.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *