Co je to elderspeak a proč je důležité jej rozpoznat?

By | 21 února, 2023

Elderspeak je termín, který se používá k popisu způsobu mluvy, kterým lidé mluví s lidmi staršími 80 let. Je to způsob mluvy, který se odlišuje od běžné konverzace, protože se často používá jednodušší slovní zásoba, upravené věty a krátké věty. Například, místo toho, abyste řekli „Můžete mi říct, jak se dostanete do města?“, můžete říct „Kam se musíte dostat?“

Elderspeak je důležité rozpoznat, protože se často používá k usnadnění komunikace mezi staršími lidmi a mladšími lidmi. Může to být užitečné pro ty, kteří se snaží porozumět starším lidem, protože to usnadňuje komunikaci. To může také pomoci starším lidem lépe porozumět tomu, co se říká.

I když se elderspeak často používá k usnadnění komunikace, může to také způsobit problémy. To je proto, že elderspeak může způsobit, že starší lidé budou považováni za slabé nebo nezpůsobilé. To může vést k tomu, že starší lidé budou považováni za neschopné porozumět komplexnějším tématům nebo řešit složité situace.

Elderspeak je důležité rozpoznat, protože může mít vliv na to, jak starší lidé jsou vnímáni a jaký druh komunikace je pro ně vhodný. Pokud se lidé snaží komunikovat s lidmi staršími 80 let, měli by se vyvarovat používání elderspeaku a místo toho by měli mluvit s lidmi jako s plnohodnotnými jedinci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *