Jak elderspeak ovlivňuje kognitivní funkce seniorů?

By | 16 března, 2023

Elderspeak je forma komunikace, která se používá při hovoru se staršími lidmi. Tato forma řeči zahrnuje používání zjednodušených slov, pomalé a opakované řeči, hlasitého mluvení a křestanských oslovení jako „drahý“ nebo „milenko“. Elderspeak je považován za projev péče o seniory, ale má také negativní vliv na kognitivní funkce seniorů.

Studie ukazují, že elderspeak může mít negativní vliv na seniory, kteří jsou schopni slyšet a rozumět slovům. Toto opakované používání pomalé a zjednodušené řeči může způsobit pocit degradace a neschopnosti. Senioři také mohou mít pocit, že jsou nedospělí a že se k nim mluví jako k dítěti. To může vést k depresi, úzkosti a odcizení od okolního světa.

Důležitou kognitivní funkcí pro seniory je paměť. Studie ukazují, že elderspeak může ovlivňovat paměťové schopnosti seniorem tím, že se používají slova v odlišné formě, než jakou jsou senioři zvyklí. Například používání slangových slov nebo zkratek. To může vést ke zmatení a nedostatku porozumění.

Elderspeak také může ovlivnit seniory tím, že omezí jejich schopnost řešit problémy a vykonávat kognitivní úkoly. Používání opakovaných a zjednodušených řečí může vést k nedostatku stimulů pro kognitivní procesy, jako jsou analýza a rozpoznávání slov a vět.

Zlepšení komunikace s seniory může ovlivnit jejich kognitivní funkce pozitivně. Používání slov, která senioři rozumí, a zachování respektu ke své komunikaci může pomoci udržet kognitivní schopnosti v této skupině. Jeden způsob, jak lze tento cíl dosáhnout, je zlepšování komunikace s členy rodiny a odborníky, kteří se specializují na péči o seniory.

V závěru lze říci, že elderspeak může mít negativní vliv na kognitivní funkce seniorů. Tato forma komunikace může vést k pocitu degradace, nedostatečném řešení problémů a omezení kognitivní schopnosti. Proto je důležité, aby odborníci a rodinní příslušníci komunikovali se seniory respektováním a používali slova, která senioři rozumějí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *