Jak může elderspeak ovlivnit vztahy mezi seniory a mladšími lidmi?

By | 2 března, 2023

Elderspeak není všeobecně známý termín, ale patrně jste se s ním již setkali. Jde o způsob, jakým mluvíme ke starším lidem a jakými slovy a zdůrazněním vět náš přístup k nim ovlivňujeme. Bohužel mnoho lidí využívá elderspeak, aniž by si to uvědomovali, a tím narušují vztahy mezi seniory a mladšími lidmi.

Elderspeak může být definován jako specifický druh řeči, která se používá ke starším lidem a je charakterizována specifickými rysem. Tento způsob kladení důrazu a používání určitých slov nebo frází může být příznakem nadměrné péče, znevažování nebo dokonce diskriminace.

Používání elderspeaku může být důsledkem mnoha faktorů – snahy o pomoc nebo nápovědy, snahy o větší srozumitelnost a podobně. Nicméně, tyto faktory mohou být vnímány jako zdroj frustrace seniorů, kteří se cítí zbytečně nesoběstační. Elderspeak může také napomoci pocitu neschopnosti u seniorů, kteří mohou mít pocit, že jejich paměť a duševní schopnosti klesají.

Může se zdát, že se používáním elderspeak omlouváme za to, že jsou senioři méně schopní nebo že nejsou schopni si obstarat své záležitosti samostatně. Autoři studií ale tvrdí, že tato řečová forma může mít dokonce negativní účinek na kvalitu života seniorů a jejich vztah s ostatními lidmi.

Klíčovým faktorem v ovlivňování kvality vztahů s ukončením elderspeaku je důraz na stejné zacházení a obecnější přístup. Používání této řečové formy může být považováno za urážlivé pro seniory, kteří se rádi zůčastní aktivit a úkolů, které je vedeny bez nadměrné péče a s minimálním přístupem.

Za jednu z možností, jak omezit používání elderspeaku, lze považovat zvyšování povědomí o této věci mezi širokou veřejností – například vzdělávat odborníky v oboru, aby rozpoznávali a používali vhodné strategie, jak se správně a plně navzájem porozumět.

Měli bychom pamatovat na to, že seniorská populace představuje velkou a stále rychle rostoucí skupinu lidí, jež sama určuje trendy a vnímání. Samotní starší lidé plní ve své společnosti nezanedbatelnou roli a zároveň se na nich obracejí s potřebou poradenství, pomoci či podpory mladší lidé. Proto bychom se měli snažit vžít se do jejich pozic a zjistit, jaký jim nejvíce vyhovuje přístup. Patřící ke společnosti je věc důležitá pro všechny lidi a starší generace není výjimkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *