Jak se vyhnout elderspeaku a posilovat sebeúctu seniorů?

By | 26 února, 2023

Elderspeak je způsob mluvení, který se obvykle používá k hovoření s staršími lidmi. Tento způsob vyjadřování může být založen na zdvořilosti, ale může také vést k tomu, že seniorům se sníží sebeúcta. Aby se tomu zabránilo, je důležité, aby se lidé vyvarovali používání elderspeaku při mluvení s seniorama.

Prvním krokem k tomu, aby se vyhnuli elderspeaku, je vyhnout se používání příliš mnoha úslužných výrazů. Některé z těchto výrazů mohou být považovány za zdvořilé, ale mohou také vést k tomu, že seniorům se sníží sebeúcta. Například, místo toho, abyste řekli „ano, pane“ nebo „ano, paní“, měli byste místo toho říct „ano“.

Dalším krokem k tomu, aby se vyhnuli elderspeaku, je vyhnout se používání příliš mnoha zvýšených hlasů nebo příliš mnoha přívlastků. Někteří lidé mají tendenci mluvit s seniorama s vyšším hlasem nebo s příliš mnoha přívlastky. To může vést k tomu, že seniorům se sníží jejich sebeúcta. Místo toho byste měli mluvit s seniorama stejným hlasem, jakým mluvíte s ostatními.

Konečně, je důležité, abyste se vyhnuli používání jazyka, který je příliš dětský nebo příliš jednoduchý. Mnoho lidí má tendenci mluvit s seniorama příliš jednoduchým jazykem, což může vést k tomu, že seniorům se sníží jejich sebeúcta. Místo toho byste měli mluvit s seniorama stejným jazykem, jakým mluvíte s ostatními.

Kromě toho, že se vyhnou elderspeaku, mohou lidé také posilovat sebeúctu seniorů tím, že budou s nimi mluvit s úctou a respektem a budou se snažit je poslouchat. Také je důležité, abyste s nimi mluvili o jejich zájmech, zkušenostech a znalostech, abyste jim dali pocit, že jsou stále užiteční a důležití.

Vyhnout se elderspeaku a posilovat sebeúctu seniorů je důležité. Je důležité, aby lidé mluvili k seniorům s úctou a respektem a vyhnuli se používání jazyka, který je příliš dětský nebo příliš jednoduchý. Také je důležité, aby s nimi mluvili o jejich zájmech, zkušenostech a znalostech. Tímto způsobem mohou lidé posilovat sebeúctu seniorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *