Nebezpečí svařování a význam OOPP

By | 1 prosince, 2022

Svářeči musí čelit řadě fyzikálních a chemických rizik, která vedou k potřebě osobních ochranných prostředků. Je odpovědností zaměstnavatelů zajistit, aby jejich zaměstnanci byli dobře vybaveni a vyškoleni k tomu, aby se vypořádali s nebezpečími, která představují potenciální riziko pro jejich zdraví. Níže jsou uvedena některá z hlavních nebezpečí, se kterými se svářeči musí vypořádat:

Létající částice a proudy

Částice a výpary vznikající při svařování jsou při vdechování potenciálně nebezpečné. Většina svářečů je vystavena těmto kapalinám během obráběcích procesů, což je hlavní příčinou dýchacích problémů u svářečů. Astma, zhoršená funkce plic, chronická bronchitida a popáleniny kůže jsou některé z běžných problémů souvisejících s ochranou zdraví při práci. Správné používání bezpečnostních oděvů, jako jsou kombinézy nomex, a ochranné pomůcky, jako je maska ​​a rukavice, pomáhají zabránit kontaktu pokožky s létajícími předměty a mouchami.

Chemická expozice

Svářečští operátoři musí zacházet s chemikáliemi, jako jsou kapaliny pro obrábění kovů. Vzhledem k tomu, že tyto kapaliny pro obrábění kovů jsou znepokojivě nebezpečné a obsahují škodlivé znečištění, musí zaměstnanci přijmout preventivní opatření, aby byla práce bezpečná. Vhodné ochranné oděvy, jako jsou boty, rukavice, masky a svářečské kombinézy, mohou pomoci pracovníkům zůstat chráněni před riziky na pracovišti.

Elektrický šok

Nástroje používané při obloukovém svařování vyžadují, aby se operátoři chránili před úrazem elektrickým proudem. Úrazy elektrickým proudem jsou považovány za běžné nebezpečí na pracovišti, které je životu nebezpečné. Toto nebezpečí se nejčastěji vyskytuje, když se obráběči kovů dotýkají dvou elektricky nabitých kovů současně. Pečlivé prozkoumání pracoviště za účelem zjištění potenciálního rizika úrazu elektrickým proudem může vést k lepšímu pracovnímu prostředí. Osobní ochranné prostředky mohou dále zlepšit podmínky bezpečnosti.

Požár a výbuchy

Obloukové svařování vytváří vysokou teplotu, která vede k potenciálnímu riziku požáru a výbuchu. Skutečné nebezpečí však nepředstavuje oblouk, ale jiskry, rozstřiky a teplo vznikající během provozu. Hořlavé materiály musí být z pracoviště odstraněny.

Neadekvátní OOPP

OOP hraje důležitou roli při ochraně operátorů svářečů před popáleninami, zraněními a vystavením paprskům oblouku. Správné ochranné prostředky a bezpečnostní oděvy umožňují pracovníkům nejen volný pohyb, ale také poskytují dostatečnou ochranu před nebezpečím svařování. Pro svářeče se doporučují nehořlavé bavlněné oděvy nebo kombinézy nomex. Pracovníci čelící nebezpečným rizikům na pracovišti musí věnovat velkou pozornost bezpečnostním informacím, postupům a bezpečnostním listům poskytnutým výrobcem. Je vhodné poradit se s výrobcem bezpečnostních oděvů, abyste získali kombinézu, kalhoty s náprsenkou, rukavice, kabáty a další nezbytné bezpečnostní vybavení, které odpovídá vaší práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *